Aandacht voor jou

In de basis is het geven van een healing enkel en alleen het geven van liefde(s-energie) vanuit mij als healer danwel de spirituele wereld. Tijdens het geven van een healing is de energie volledig afgestemd op degene die de healing mag ontvangen. Deze healing-energie werkt door op alle niveaus zowel fysiek, mentaal als geestelijk en energetisch. De healing werkt daar waar het het hardst nodig is. Daarbij werkt het altijd aan het opheffen van de oorzaak van de onbalans van lichaam en geest.